Info

Beeldmotief
Wanneer over 100 jaar de stof neerdaalt, hoe zouden we dan terugkijken op onze huidige sociaal-ruimtelijk handelingen? Zouden onze nostalgische verlangens nog groter zijn of zijn vervangen door een ontembaar, technocratisch vooruitgangsgeloof? Onze hang naar controle en onze groeiende afhankelijkheid van het kunstmatige laat het gecultiveerde speelveld met haar bewoners stap voor stap veranderen. In dit sociaal-ruimtelijk discours conflicteren en correleren belangen. We begeven ons in een onoverzichtelijke brei van korte en lange termijn afwegingen, waarvan we de gevolgen maar moeilijk kunnen overzien. Hebben we onze maakbaarheidsdrang onder controle of vervormt de hang naar efficiëntie en controle onze definitie van geluk en leefbaarheid? 


Over
Patrick van Vliet (1981) groeide op met strips en tekenen. De Brabantse landschappen uit zijn jeugd maakten een blijvende indruk op zijn visueel paradigma. Patrick studeerde Planologie (1999-2003) aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie werkte hij korte tijd als planoloog. Alwoewel het interessegebied hetzelfde bleef, verschoof de focus geleidelijk van een beleidsmatige naar een creatieve benadering van ruimtelijke ordening en sociale geografie. Een geabstraheerde benadering van sociaal ruimtelijke vraagstukken voelde als een logische keuze.
Labels
Patricks’ werk is geëvolueerd van een pop surrealisme naar een suggestief realisme waarin zijn achtergrond als planoloog pregnant aanwezig is. Hij incorporeert sociale uitdagingen en maatschappelijke degeneratie uit het alledaagse in distopische, scheppende beelden. Ondanks dat het onderwerp soms zwaar is, blijven de beelden luchtig en vermakelijk.
info@patrickvanvliet.com 

patrick van vliet dot com

all rights reserved © 2021